Dance Battle League je projekt, který má za cíl opět zburcovat pouliční taneční scénu a zároveň spojit ligový systém organizováním tanečních turnajů. Jednou z myšlenek je spojit se a navštevovat. Tím je myšleno, že taneční battly se konají jak na domácím území (ve svých tanečních školách), tak u protivníků, kdy se musí vycestovat do jiné školy na jejich území. Celá myšlenka je okořeněná přidáním originální formy statistik, které sledují jak jednotlivce, tak celou crew.

 

 

Systém : 

 

  Dance Battle League vychází z klasického ligového soutěžení mezi školami jako je např. v hokeji a jiných sportech. Základem je vytvořit teamy v kterých soutěží jak sólisti tak i skupiny „crew“. Každý team má 5 sólistů a jednu crew tvořenou z dalších 5 tanečníků. To znamená každý team reprezentuje 10 tanečníků.

  Dance Battle Leauge je battlovaní systémem každý s každým a následného určení čtyř top teamů, které se utkají proti sobě v semifinále a finále o celkového vítěze.

  Souboje v Dance Battle League budou rozdělené na 2 části. První - solo battly, ve kterých budou zastoupené styly Hip Hop, House, Locking, Popping a Experimental. Druhá - crew battle, kde těchto 5 stylů může, ale nemusí být dodržených. 

  Solo battle bude mít 3 kola. Hodnotit se bude každý vstup, za který se získávají body, takže tanečníci by měli jít do každého z nich naplno. Body totiž získávají jak sobě, tak celé skupině. To samé platí v crew battlu, s tím rozdílem, že tam má každý tanečník 2 vstupy. Vítězem souboje sa stává skupina s největším počtem bodů. POZOR, celkové pořadí v tabulce určují body, ne vítězství.  

   Jednotlivá kola DBL hodnotí jeden porotce, finále tři. Asistovat jim bude jeden až dva statistici (pointers), jejichž úlohou bude zaznamenávat údaje a jimi udělené bonusy do statistické tabulky. Bonusy nemají vliv na celkové pořadí v tabulce, ale člověk s jejich největším počtem bude na finálovém večeru ohodnocený.

 

 

Pravidla :

 

   Kvůli dodržení přibližného časového harmonogramu je délka vstupu určena na 1 minutu.

   Solo - v tomto druhu battlů jsou určené styly a měly by se dodržovat

   Crew - styl může a nemusí být dodržený. Vzniká tak prostor pro další jako breaking, waacking, vogue, dancehall atd. Může se využít potenciál crew ( např. dvojičky, trojičky, společné vstupy, různé battlové taktiky atd. ) Je podstatné, aby bylo v každém vstupu sólo, tomu tanečníkovi se poté připíšou body.

   Náhradníci - pokud bude taneční škola nahrazovat člena ze základní skupiny, taneční level náhradníka nesmí převyšovat nahrazeného tanečníka. Náhradník v daném ročníku DBL nesmí reprezentovat jinou taneční školu. K náhradníkům se bude vyjadřovat skupina tvůrců ligy tak, aby dbala na dodržení etických, morálních zásad a samozřejmě pravidel. Je možné, že náhradník nebude schválen a bude třeba ho nahradit jiným tanečníkem. V případě, že se porušení pravidel zjistí až po battlu, náhradník (a tedy celá skupina) přichází o body, které získal. 

 

 

Bonusy : 

 

   Pointers budou moct udělovat bonusové ohodnocení, a to konkrétně za Originalitu a Práci na zemi (floorworks). Musí je ale zaujmout. 

 

 

Vítěz :

 

   Do finálového battlu se dostanou 2-4 crews (záleží na počtu účastníků). Systém battlů bude stejný, vítězem se stane skupina, která ve finálovém battlu získá nejvíc bodů. Kromě vítěze bude ohodnocený i nejlepší solo tanečník, nejlepší crew tanečník (člověk, který získal pro crew nejvíc bodů) a budou rozdány i další bonusové ceny.

 

   DBL2018